Használati feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Ez a felhasználói megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) az home.desigusxpro.com/hu/ webhelyre utal, amely a https://home.desigusxpro.com/hu/ címen található.

1.2. Az „home.desigusxpro.com/hu/” oldal (a továbbiakban: Webhely) a Webhelyigazgatás tulajdonát képezi.

1.3. Ez a Megállapodás szabályozza az "home.desigusxpro.com/hu/" adminisztrációjának (a továbbiakban: a Webhely adminisztrációja) és a Webhely Felhasználója közötti kapcsolatot.

1.4. Az oldal adminisztrációja fenntartja a jogot, hogy a Felhasználót értesítés nélkül bármikor megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje a jelen Szerződés feltételeit.

1.5. A Weboldal Felhasználó általi használata a Szerződés és a jelen Megállapodás módosításainak elfogadását jelenti.

1.6. A felhasználó személyesen felelős azért, hogy ellenőrizze a jelen megállapodást a benne bekövetkezett változások miatt.

2. A fogalmak meghatározása

2.1. Az alább felsorolt ​​kifejezések a jelen megállapodás alkalmazásában a következő jelentéssel bírnak:

2.1.1. "home.desigusxpro.com/hu/" - a https://home.desigusxpro.com/hu/ domain néven található internetes erőforrás, amely az internetes erőforráson és a kapcsolódó szolgáltatásokon keresztül működik (a továbbiakban: Webhely).

2.1.2. "home.desigusxpro.com/hu/" - olyan webhely, amely információkat tartalmaz az Árukról és / vagy Szolgáltatásokról és / vagy Egyéb értékekről a felhasználó, az Eladó és / vagy a Szolgáltató számára, lehetővé téve a tartalom megtekintését, a hírlevélre való feliratkozást. , tegye közzé saját anyagait és megjegyzéseit az oldalakon ...

2.1.3. Webhely adminisztráció - felhatalmazott alkalmazottak a Webhely kezelésére.

2.1.4. A webhely felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) olyan személy, aki az Interneten keresztül fér hozzá a Webhelyhez, és használja a Webhelyet.

2.1.5. A webhely tartalma (a továbbiakban: Tartalom) - a szellemi tevékenység védett eredményei, beleértve az irodalmi művek szövegét, címét, előszavát, kommentárjait, cikkeit, illusztrációit, borítóit, zenei műveit szöveggel vagy anélkül, grafikával, szöveggel, fényképészeti, származékai, összetett és egyéb alkotások, felhasználói felületek, vizuális felületek, védjegyek, logók, számítógépes programok, adatbázisok, valamint a Weboldalon található Tartalom kialakítása, felépítése, kiválasztása, összehangolása, megjelenése, általános stílusa és elhelyezkedése, valamint a szellemi tulajdon egyéb tárgyai együttesen és / vagy külön-külön a https://home.desigusxpro.com/hu/ weboldalon találhatók.

3. A megállapodás tárgya

3.1. Jelen Megállapodás tárgya, hogy hozzáférést biztosítson a Felhasználó számára a Weboldalon található információkhoz.

3.1.1. A webhely a következő típusú szolgáltatásokat (szolgáltatásokat) biztosítja a Felhasználó számára:

  • anyagok, megjegyzések közzétételének, az oldal tartalmának minősítésének lehetősége a Felhasználó számára;
  • a saját tartalom (szövegek, fényképek, videók) feltöltésének képessége;
  • a webhely tartalmának megtekintésének képessége.

3.1.2. Ez a Megállapodás kiterjed a Webhely pillanatnyilag létező (ténylegesen működő) szolgáltatásaira (szolgáltatásaira), valamint az esetleges későbbi módosításokra és a jövőben megjelenő további szolgáltatásokra (szolgáltatásokra).

3.2. A webhelyhez való hozzáférés ingyenes.

3.3. Ez a megállapodás nyilvános ajánlat. A Webhely elérésével a Felhasználó csatlakozott a jelen Megállapodáshoz.

3.4. A Webhely anyagainak és szolgáltatásainak felhasználását a hatályos jogszabályok normái szabályozzák

4. A felek jogai és kötelezettségei

4.1. Az oldal adminisztrációjának joga van:

4.1.1. Módosítsa a Webhely használatának szabályait, valamint módosítsa a Webhely tartalmát. A változások a Megállapodás új változatának a Weboldalon való közzétételétől lépnek hatályba.

4.2. A felhasználónak joga van:

4.2.1. Tekintse meg a Weboldalon elérhető összes tartalmat, tegyen megjegyzéseket hozzá, vegye igénybe a szolgáltatásait, töltse fel saját tartalmát (szöveg, fotó, videó).

4.2.2. Tegyen fel minden kérdést a webhely szolgáltatásaival kapcsolatban, a „Webhely szerkesztősége” oldalon található elérhetőségek felhasználásával.

4.2.3. A Weboldalt kizárólag a Megállapodás által előírt célokra és módon használja, és a törvény nem tiltja.

4.2.4. Az információk másolása a Webhelyről csak a forráshoz vezető aktív link birtokában engedélyezett, a keresőmotorok nem zárják el az indexeléstől.

4.2.5. Kérje meg az adminisztrációt, hogy rejtsen el minden információt a felhasználóról.

4.2.6. Különleges engedély nélkül használja a webhely adatait kereskedelmi célokra.

4.3. A Webhelyhasználó vállalja:

4.3.1. Adjon meg a Webhelyigazgatás kérésére további információkat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az ezen a webhelyen nyújtott szolgáltatásokhoz.

4.3.2. Vegye figyelembe a szerzők és más jogtulajdonosok tulajdonosi és nem tulajdonjogait a Weboldal használatakor.

4.3.3. Ne hajtson végre olyan intézkedéseket, amelyek a webhely normál működésének megzavarását tekinthetik.

4.3.4. Nem terjeszthet a Honlap használatával bizalmas és jogilag védett információkat magánszemélyekkel vagy jogi személyekkel kapcsolatban.

4.3.5. Kerülje el a törvény által védett titoktartást sértő intézkedéseket.

4.3.6. Ne használja a Weboldalt hirdetési információk terjesztésére, kivéve a Webhelyigazgatás beleegyezésével.

4.3.7. Ne használja a szolgáltatásokat a következők céljára:

4.3.7.1. a kiskorúak jogainak megsértése és (vagy) bármilyen formában kárt okoz nekik.

4.3.7.2. a kisebbségek jogainak megsértése.

4.3.7.3. kellő jogok nélkül képviselje magát egy szervezet vagy (vagy) közösség más személyeként vagy képviselőjeként, beleértve a webhely alkalmazottait is.

4.3.7.4. félrevezető a Webhelyen közzétett bármely tartalom, termék és / vagy szolgáltatás tulajdonságairól és jellemzőiről.

4.3.7.5. a tartalom, az áruk és / vagy szolgáltatások helytelen összehasonlítása, valamint a bizonyos tartalmat, árukat és / vagy szolgáltatásokat nem használó személyekkel szembeni negatív hozzáállás kialakulása, vagy az ilyen személyek elítélése.

4.3.7.6 az illegális tartalom feltöltése sérti harmadik felek jogait; elősegíti az erőszakot, a kegyetlenséget, a gyűlöletet és (vagy) a faji, etnikai, nemi, vallási, társadalmi alapú megkülönböztetést; pontatlan információkat és (vagy) sértéseket tartalmaz bizonyos személyekkel, szervezetekkel, hatóságokkal szemben.

4.3.7.7. törvénytelen cselekmények elkövetésére való ösztönzés, valamint segítségnyújtás azoknak a személyeknek, akiknek tevékenysége a területen hatályos korlátozások és tilalmak megsértésére irányul.

4.3.8. Biztosítsa a megadott információk pontosságát.

4.3.9. Biztosítsa a személyes adatok harmadik fél általi hozzáférésétől való biztonságát.

4.4. A felhasználónak tilos:

4.4.1. Használjon bármilyen eszközt, programot, eljárást, algoritmust és módszert, automatikus eszközt vagy ezzel egyenértékű manuális folyamatot a Webhely tartalmának eléréséhez, megszerzéséhez, másolásához vagy nyomon követéséhez.

4.4.2. A Webhely megfelelő működésének megzavarása.

4.4.3. Bármilyen módon megkerülheti a Webhely navigációs struktúráját, hogy bármilyen információt, dokumentumot vagy anyagot megkapjon vagy megkíséreljen megszerezni bármilyen eszközzel, amelyet nem kifejezetten a Webhely szolgáltatásai nyújtanak.

4.4.4. Jogosulatlan hozzáférés a Webhely funkcióihoz, az ezen a Webhelyhez kapcsolódó bármely más rendszerhez vagy hálózathoz, valamint a webhelyen kínált szolgáltatásokhoz.

4.4.5. Megsérti a Biztonsági vagy hitelesítési rendszert a Webhelyen vagy a Webhelyhez kapcsolódó bármely hálózatban.

4.4.6. Végezzen visszafordított keresést, kövesse nyomon vagy kísérelje meg nyomon követni a Webhely bármely más felhasználójával kapcsolatos információkat.

4.4.7. Használja a Weboldalt és annak tartalmát a törvény által tiltott célokra, valamint felbujt minden olyan illegális vagy egyéb tevékenységet, amely sérti a Webhely vagy mások jogait.

5. Az oldal használata

5.1. A Webhelyet és a Webhely részét képező Tartalmat a Webhelyigazgatás birtokolja és üzemelteti.

5.2.A Webhely tartalmát szerzői jogi, védjegyjogi, valamint a szellemi tulajdonhoz és a tisztességtelen versenyre vonatkozó egyéb jogok védik.

5.3. Ez a megállapodás a Weboldalon található tartalom megtekintésére vonatkozó minden további feltételre vonatkozik.

5.4. A Webhelyen közzétett információk nem értelmezhetők a jelen Megállapodás változásaként.

5.5. Az oldal adminisztrációjának bármikor joga van értesíteni a felhasználót, anélkül, hogy megváltoztatná a Webhelyen kínált Termékek és szolgáltatások listáját és (vagy) áraikat.

5.6. Az 5.7. Pontban meghatározott dokumentum. jelen Megállapodás a vonatkozó részében szabályozza és kiterjeszti annak hatását a Weboldal Felhasználó általi használatára, valamint a személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és tárolására.

5.7. Adatvédelmi irányelvek: https://home.desigusxpro.com/hu/politika

5.8. Az 5.7. Pontban felsorolt ​​dokumentum. Megállapodás megújítás tárgyát képezheti. A változások attól a pillanattól lépnek hatályba, hogy frissítik őket a webhelyen.

6. Felelősség

6.1. A Weboldal adminisztrációja nem téríti meg azokat a veszteségeket, amelyeket a Felhasználó a jelen Szerződés bármely rendelkezésének szándékos vagy meggondolatlan megsértése esetén, valamint egy másik felhasználó kommunikációjához való illetéktelen hozzáférés miatt okozhat.

6.2. A helyszín adminisztrációja nem felelős a következőkért:

6.2.1. Vis maiorból eredő késések vagy meghibásodások a művelet végrehajtása során, valamint a távközlés, a számítógép, az elektromos és egyéb kapcsolódó rendszerek meghibásodása.

6.2.2. A Webhely megfelelő működése, ha a Felhasználó nem rendelkezik a használatához szükséges technikai eszközökkel, és nem vállal semmiféle kötelezettséget a felhasználók ilyen eszközökkel történő ellátására.

7. A felhasználói szerződés feltételeinek megsértése

7.1. Az oldal adminisztrációjának joga van a Felhasználóval kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára, ha a hatályos jogszabályok előírják vagy engedélyezik az ilyen közzétételt.

7.2. A webhely adminisztrációjának joga van, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül, megszüntetni és (vagy) blokkolni a Webhelyhez való hozzáférést, ha a Felhasználó megsértette a jelen Szerződést vagy a Weboldal használatának egyéb dokumentumokban foglalt feltételeit, valamint a Webhely megszűnése vagy technikai probléma vagy probléma miatt.

7.3. A Webhely adminisztrációja nem tartozik felelősséggel a Felhasználó vagy harmadik felek felé a Webhelyhez való hozzáférés megszüntetéséért, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen Szerződés bármely rendelkezését vagy más, a Weboldal használatának feltételeit tartalmazó dokumentumot.

8. Vitarendezés

8.1. A jelen Megállapodásban részes felek közötti nézeteltérés vagy vita esetén a bírósághoz fordulás előfeltétele a kereset benyújtása (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).

8.2. A követelés átvevője annak kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül írásban értesíti a kárigénylőt a követelés elbírálásának eredményeiről.

8.3. Ha lehetetlen a vita önkéntes rendezése, bármelyik Félnek joga van a bírósághoz fordulni jogaik védelme érdekében, amelyet a jelenlegi jogszabályok biztosítanak számukra.

8.4. A Weboldal használatának feltételeivel kapcsolatos bármely követelést a követelés okainak felmerülésétől számított 5 napon belül kell benyújtani, kivéve a Honlap törvényekkel összhangban védett anyagainak szerzői jogi oltalmát. E kikötés feltételeinek megsértése esetén a bíróság minden követelést megfontolás nélkül elhagy.

9. További feltételek

9.1. A webhely adminisztrációja nem fogadja el a Felhasználó ellenajánlatait a jelen Felhasználói Szerződés módosítására vonatkozóan.

9.2. A Webhelyen közzétett felhasználói megjegyzések nem bizalmas információk, és a Webhely-adminisztráció korlátozás nélkül felhasználhatja őket.

10. Hozzájárulás a hírlevélhez

10.1.A Weboldal feliratkozott a hírlevélre: értesítések, a legfrissebb webhelyi hírek, akciók, hirdetési ajánlatok és egyéb információk, amelyek az előfizető számára érdekesek lehetnek.

10.2. Azzal, hogy beírja e-mailjét az előfizetési űrlapba, és a "Fogadás" gombra kattint, a felhasználó korlátlan beleegyezést ad a hírlevél tartalmának megkapásához, valamint személyes adatainak feldolgozásához.

10.3. A hírlevél-előfizető bármikor leiratkozhat a fogadásáról, ha rákattint egy speciális hiperhivatkozásra az egyik postai levélben. Kérheti az adatok módosítását vagy törlését e-mailben is.

Konyha

Hálószoba

Erkély