ข้อกำหนดการใช้งาน

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1. ข้อตกลงผู้ใช้นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อตกลง) หมายถึงเว็บไซต์ home.desigusxpro.com/th/ ซึ่งอยู่ที่ https://home.desigusxpro.com/th/

1.2. เว็บไซต์ “home.desigusxpro.com/th/” (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์) เป็นทรัพย์สินของผู้ดูแลเว็บไซต์

1.3. ข้อตกลงนี้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลระบบของไซต์ "home.desigusxpro.com/th/" (ต่อไปนี้จะเรียกว่าการดูแลระบบของไซต์) และผู้ใช้ไซต์นี้

1.4. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลบข้อของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

1.5. การใช้ไซต์โดยผู้ใช้หมายถึงการยอมรับข้อตกลงและการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อตกลงนี้

1.6. ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นการส่วนตัว

2. คำจำกัดความของคำศัพท์

2.1. ข้อกำหนดด้านล่างมีความหมายดังต่อไปนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้:

2.1.1. "home.desigusxpro.com/th/" - แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่อยู่บนชื่อโดเมน https://home.desigusxpro.com/th/ ซึ่งทำงานผ่านทรัพยากรอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่าไซต์)

2.1.2. "home.desigusxpro.com/th/" - เว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ / หรือบริการและ / หรือค่าอื่น ๆ สำหรับผู้ใช้ผู้ขายและ / หรือผู้ให้บริการทำให้คุณสามารถดูเนื้อหาสมัครรับจดหมายข่าว เผยแพร่เนื้อหาและความคิดเห็นของคุณเองบนหน้าเว็บไซต์ ...

2.1.3. การดูแลไซต์ - พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดการไซต์

2.1.4. ผู้ใช้ไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ใช้) คือบุคคลที่สามารถเข้าถึงไซต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและใช้ไซต์ได้

2.1.5. เนื้อหาของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเนื้อหา) - ผลลัพธ์ที่ได้รับการคุ้มครองของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงข้อความของงานวรรณกรรม ชื่อ คำนำ คำอธิบายประกอบ บทความ ภาพประกอบ ปก งานดนตรีที่มีหรือไม่มีข้อความ ภาพกราฟิก ข้อความ ภาพถ่าย อนุพันธ์ งานประกอบและงานอื่น ๆ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ส่วนต่อประสานภาพ ชื่อเครื่องหมายการค้า โลโก้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล ตลอดจนการออกแบบ โครงสร้าง การคัดเลือก การประสานงาน ลักษณะที่ปรากฏ ลักษณะทั่วไป และที่ตั้งของเนื้อหานี้รวมอยู่ใน เว็บไซต์และวัตถุอื่น ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาโดยรวมและ / หรือแยกกันอยู่ในเว็บไซต์ https://home.desigusxpro.com/th/

3. เรื่องของข้อตกลง

3.1. หัวข้อของข้อตกลงนี้คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์ได้

3.1.1. เว็บไซต์ให้บริการประเภทต่อไปนี้แก่ผู้ใช้ (บริการ):

  • ให้ผู้ใช้มีความเป็นไปได้ในการโพสต์เนื้อหา แสดงความคิดเห็น ให้คะแนนเนื้อหาของเว็บไซต์
  • ความสามารถในการอัปโหลดเนื้อหาของคุณเอง (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ);
  • ความสามารถในการดูเนื้อหาของเว็บไซต์

3.1.2. ข้อตกลงนี้ครอบคลุมบริการ (บริการ) ที่มีอยู่ (ที่ใช้งานได้จริง) ของเว็บไซต์ในขณะนี้ เช่นเดียวกับการแก้ไขที่ตามมาและบริการเพิ่มเติม (บริการ) ที่ปรากฏขึ้นในอนาคต

3.2. การเข้าถึงเว็บไซต์มีให้ฟรี

3.3. ข้อตกลงนี้เป็นข้อเสนอสาธารณะ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ ถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงนี้

3.4. การใช้วัสดุและบริการของไซต์อยู่ภายใต้บรรทัดฐานของกฎหมายปัจจุบัน

4. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา

4.1. ผู้ดูแลไซต์มีสิทธิ์ที่จะ:

4.1.1. เปลี่ยนกฎการใช้ไซต์ ตลอดจนเปลี่ยนเนื้อหาของไซต์นี้ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับตั้งแต่เมื่อมีการเผยแพร่ข้อตกลงเวอร์ชันใหม่บนไซต์

4.2. ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะ:

4.2.1. ดูเนื้อหาทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ใช้บริการ อัปโหลดเนื้อหาของคุณเอง (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ)

4.2.2. ถามคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเว็บไซต์โดยใช้รายละเอียดการติดต่อในหน้า "กองบรรณาธิการของเว็บไซต์"

4.2.3. ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเท่านั้นและไม่ได้ห้ามโดยกฎหมาย

4.2.4. อนุญาตให้คัดลอกข้อมูลจากไซต์ได้เฉพาะกับลิงก์ที่ทำงานอยู่ไปยังแหล่งที่มา ไม่ใช่ปิดจากการจัดทำดัชนีโดยเครื่องมือค้นหา

4.2.5. กำหนดให้ผู้ดูแลระบบต้องซ่อนข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้ใช้

4.2.6. ใช้ข้อมูลไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ

4.3. ผู้ใช้เว็บไซต์รับรอง:

4.3.1. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการที่ให้บริการโดยไซต์นี้ตามคำขอของผู้ดูแลไซต์

4.3.2. สังเกตทรัพย์สินและสิทธิ์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้เขียนและผู้ถือสิทธิ์อื่น ๆ เมื่อใช้ไซต์

4.3.3. ห้ามดำเนินการที่อาจถือเป็นการรบกวนการทำงานปกติของไซต์

4.3.4. ห้ามแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นความลับและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคลโดยใช้ไซต์

4.3.5. หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจละเมิดการรักษาความลับที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

4.3.6. ห้ามใช้ไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการโฆษณา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลไซต์

4.3.7. ห้ามใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.3.7.1. การละเมิดสิทธิของผู้เยาว์และ (หรือ) ทำให้พวกเขาได้รับอันตรายในรูปแบบใด ๆ

4.3.7.2. การละเมิดสิทธิของชนกลุ่มน้อย

4.3.7.3. การแสดงตนเป็นบุคคลอื่นหรือตัวแทนขององค์กรและ (หรือ) ชุมชนที่ไม่มีสิทธิ์เพียงพอ รวมถึงพนักงานของไซต์นี้

4.3.7.4. ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์

4.3.7.5. การเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้องของเนื้อหา สินค้า และ / หรือบริการ ตลอดจนการสร้างทัศนคติเชิงลบต่อบุคคล (ไม่) โดยใช้เนื้อหา สินค้า และ / หรือบริการบางอย่าง หรือการประณามบุคคลดังกล่าว

4.3.7.6 การอัปโหลดเนื้อหาที่ผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ส่งเสริมความรุนแรง ความโหดร้าย ความเกลียดชัง และ (หรือ) การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สังคม มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและ (หรือ) ดูถูกบุคคล องค์กร เจ้าหน้าที่

4.3.7.7. การชักจูงให้กระทำการที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่กระทำการที่มุ่งละเมิดข้อจำกัดและข้อห้ามที่มีผลบังคับใช้ในอาณาเขต

4.3.8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้

4.3.9. รับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม

4.4. ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตจาก:

4.4.1. ใช้อุปกรณ์ โปรแกรม ขั้นตอน อัลกอริธึมและวิธีการ อุปกรณ์อัตโนมัติหรือกระบวนการแบบแมนนวลที่เทียบเท่าในการเข้าถึง รับ คัดลอก หรือติดตามเนื้อหาของเว็บไซต์

4.4.2. รบกวนการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์

4.4.3. ในทางใดทางหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางของไซต์เพื่อรับหรือพยายามรับข้อมูล เอกสาร หรือวัสดุใดๆ ด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ให้บริการของไซต์นี้โดยเฉพาะ

4.4.4. การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตไปยังฟังก์ชันของไซต์ ระบบหรือเครือข่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ ตลอดจนบริการใดๆ ที่นำเสนอบนไซต์

4.4.5. ละเมิดระบบความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องบนไซต์หรือในเครือข่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์

4.4.6. ทำการค้นหาย้อนกลับ ติดตามหรือพยายามติดตามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นของไซต์

4.4.7. ใช้ไซต์และเนื้อหาของไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กฎหมายห้ามไว้ รวมทั้งกระตุ้นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของไซต์หรือผู้อื่น

5. การใช้เว็บไซต์

5.1. ไซต์และเนื้อหาที่เป็นส่วนหนึ่งของไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยผู้ดูแลไซต์

5.2.เนื้อหาของไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า ตลอดจนสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

5.3. ข้อตกลงนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้งหมดสำหรับการดูเนื้อหาที่ให้ไว้บนไซต์

5.4. ข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

5.5. การดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงรายการผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอบนไซต์ และ (หรือ) ราคาของพวกเขา

5.6. เอกสารที่ระบุในข้อ 5.7 ของข้อตกลงนี้ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องและขยายผลต่อการใช้งานไซต์โดยผู้ใช้ ตลอดจนการรวบรวม การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขา

5.7. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://home.desigusxpro.com/th/politika

5.8. เอกสารที่ระบุไว้ในข้อ 5.7 ของข้อตกลงนี้อาจมีการต่ออายุ การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับตั้งแต่มีการอัปเดตบนเว็บไซต์

6. ความรับผิดชอบ

6.1. ความสูญเสียใด ๆ ที่ผู้ใช้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการละเมิดโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ รวมทั้งเนื่องจากการเข้าถึงการสื่อสารของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับการชดเชยจากการดูแลเว็บไซต์

6.2. การดูแลไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อ:

6.2.1. ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในกระบวนการดำเนินการอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ตลอดจนกรณีใดๆ ของการทำงานผิดปกติในระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.2.2. การทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ หากผู้ใช้ไม่มีวิธีการทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้งาน และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการจัดหาวิธีการดังกล่าวให้กับผู้ใช้

7. การละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงผู้ใช้

7.1. ฝ่ายบริหารเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้หากกฎหมายปัจจุบันกำหนดหรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

7.2. ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าเพื่อยุติและ (หรือ) บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ที่มีอยู่ในเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งในกรณี ของการยุติไซต์หรือเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหา

7.3. การดูแลเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์

8. การระงับข้อพิพาท

8.1. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญาในข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการยื่นคำร้อง (ข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการระงับข้อพิพาทโดยสมัครใจ) เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนที่จะขึ้นศาล

8.2. ผู้รับข้อเรียกร้องภายใน 30 วันตามปฏิทินนับจากวันที่ได้รับจะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับผลการพิจารณาข้อเรียกร้อง

8.3. หากไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทด้วยความสมัครใจได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตน ซึ่งมอบให้โดยกฎหมายปัจจุบัน

8.4. การเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานของไซต์จะต้องยื่นภายใน 5 วันหลังจากที่มีเหตุในการเรียกร้องเกิดขึ้น ยกเว้นการคุ้มครองลิขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาของไซต์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการละเมิดข้อกำหนดของข้อนี้ ศาลจะทิ้งข้อเรียกร้องใด ๆ ไว้โดยไม่พิจารณา

9. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

9.1. การดูแลเว็บไซต์ไม่ยอมรับข้อเสนอโต้แย้งจากผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้นี้

9.2. ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่โพสต์บนไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับและสามารถใช้งานได้โดยผู้ดูแลไซต์โดยไม่มีข้อจำกัด

10. ยินยอมตามจดหมายข่าว

10.1.ไซต์นี้มีการสมัครรับจดหมายข่าว: การแจ้งเตือน ข่าวสารล่าสุดของไซต์ โปรโมชั่น ข้อเสนอการโฆษณาและข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

10.2. โดยการป้อนอีเมลลงในแบบฟอร์มการสมัครและคลิกที่ปุ่ม "รับ" ผู้ใช้ให้ความยินยอมอย่างไม่จำกัดเพื่อรับเนื้อหาของจดหมายข่าวตลอดจนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขา

10.3. สมาชิกจดหมายข่าวสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์พิเศษในจดหมายทางไปรษณีย์ฉบับใดฉบับหนึ่ง คุณยังสามารถขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลของคุณผ่านอีเมลได้

ครัว

ห้องนอน

ระเบียง